top of page

SÉTA EGY

TIBETI

TEMPLOMBAN

KARMA PEMA DORJE

Köszöntelek!

 

Ölvedi Gábor vagyok, 30 éve meditálok, a Karma Pema Dorje avatási nevet 20 éve kaptam Láma Ole Nydahl-tól, akitől az első beavatásaimat is.

Koncertjeimmel az szándékom, hogy a meditációban megtapasztalt végtelen, nyílt tereket és utazásokat megjelenítsem a zenében. Szeretem egyensúlyban tartani a tradicionális hangszeres- és énektechnikákat és szakrális szövegeket az újító gondolatokkal.

Mindeközben előszeretettel vonom bele a modern világ eszközeit, hangszereit és látásmódját úgy, hogy a művészi szabadságnak és fantáziának is teret adok, és a hagyományt is tiszteletben tartom. 

 

Ezt szeretném megosztani Veled, hogy együtt tapasztalhassuk meg azt, hogy kik is vagyunk valójában.

 

A mantrákról, amelyekkel a koncertjeimen találkozhatsz, ezer és ezer oldalt lehetne teleírni, itt azonban csak pár szót tudok ejteni róluk. A tapasztalat viszont felülmúl minden szót és írást!

Fogadd szeretettel!

KÖVETKEZŐ KONCERT

2020. MÁRCIUS 28. BUDAPEST

dorje 1.png

GYÓGYÍTÓ BUDDHA MANTRA

 

Teyata Om Bekanze Bekanze

Maha Bekanze

Radza Samut Gate Szoha

Teyata: Jössz - mész a létforgatagban

Om: A létezés alaphangja, alaprezgése

Bekanze, Bekanze: Buddha, Te vagy az igazi Gyógyító, aki a módszerein keresztül képes a lelki és fizikai betegségek okát és okozatát megszüntetni

Maha Bekanze: A legnagyobb Gyógyító...

Radza: A Gyógyítók királya!

Samut Gate: Az imáink a felébredett állapot mélységeinek és magasságainak helyére vándorolnak

Szoha: Neked ajánlom az imámat, Gyógyító Buddha.

A Gyógyító Buddha mantrája és meditációs gyakorlata az önvalónkkal kapcsolatos nemtudást, a gyűlöletet, a beteges ragaszkodást - ezek okait és az okozatokat párologtatja el, amelyek komoly akadályok lehetnek minden útonjárónak a jelenségvilágban.

 

A meditációs módszer helyes gyakorlásával csökkenthetjük az okozatok erejét is: lelki és a fizikai síkon már megnyilvánult betegségeket, általánosságban véve azt, amit szenvedésként élünk meg a jelenségvilágban.

100 SZÓTAGÚ (VAJRASATTVA) MANTRA

 

Om Benza Szato Samaya

Manupalaya

Benza Szato Tenopa

Tista Drido Me Bhava

Szuto Kayo Me Bhava

Szupo Kayo Me Bhava

Anu Rakto Me Bhava

Szarva Sziddhi Memtra Jaca

Szarva Karma Szuca Me

Citam Sri Ja Kuru Hung

Ha Ha Ha Ha Ho

Bhagavan

Szarva Tathagata Benza Ma Me Munca 

Benzi Bhava Maha Samaya Szato

Ah

Om: a létezés alaphangja, alaprezgése

Vadzsrasattva (Benza Szato) Samaya: A Vadzsrasattva Samayák, akik a kezdet kezdetén ígéretet tettek, hogy az érző lények elhomályosulásainak fátylait segítenek fellibbenteni, tudatukat megtisztítani

Manupalaya Benza Szato: Kérlek add a védelmed, hadd tudjalak magam mellett

Tenopa Tista Drido Me Bhava: vezess engem, hogy megismerhessem a Vadzsra természetem

Szuto Kayo Me Bhava: mutasd meg nekem a dualizmus kötöttségeitől mentes elégedettséget

Szupo Kayo Me Bhava: hadd növekedjen bennem a pozitív energia a kettősségek kötöttsége nélküli áldásos állapottal és az ürességgel

Anu Rakto Me Bhava: hadd legyek olyan elfogadó és szeretetteljes irántad, amilyen Te vagy irántam

Szarva Sziddhi Memtra Jaca: a spiritualitás formális kötöttségein és a nem megvalósított tudati szinteken túl

Szarva Karma Szuca Me: hogyan lehet minden cselekedet

Citam Sri Ja Kuru: a hasznos cselekedetekre nyitott elmével

Hung: A megvilágosodás “magszótagja”

Ha Ha Ha Ha Ho: a megvalósítottak boldog nevetésének hangja

Bhagavan Szarva Tathagata: belső lényegünk őrzője

Benza Ma Me Munca: legyen velem a Vadzsrasattva

Benzi Bhava Maha: segíts abban, hogy elválaszthatatlan lehessek az ígéret tevőjétől: Tőled!

Samaya Szato Ah: a dualisztikus látásmód illúzióit elengedve segíts, hogy egységként tapasztaljak mindent!

 

 

Mint mindent, a 100 szótagú, vagy Vajrasattva mantrát is rengeteg szintről lehet szemlélni, ezért nem magyarázható egyértelműen a jelentéstartalma. A célja annál inkább.

Olyan erőteljes lelki zuhany, amely eltávolítja a lelki szennyeződéseket, átmossa energiacsatornáinkat, megszabadít a negatív karmától, mélyen és hatékonyan tisztítja meg tudatunk tükrét az elhomályosulásoktól.

 

A hagyomány szerint a köztes létállapot, a Bardo 100 istenségének esszenciája ez a 100 szótag.

Az “Om Vajrasattva Hum” a 100 szótagú mantra gyökérmantrája, amit, ha a 100 szótagú mantrát nincs lehetőségünk gyakorolni, a lelki tisztulás érdekében érdemes naponta hétszer elismételni.

 

 

LÓTUSZ SZÚTRA MANTRA

 

Nam Myoho Renge Kyo

 

Ez a japán buddhista mantra a Lótusz Szútra címe és esszenciája. Olyan lényegi törvény, amely a létezés működését tartalmazza, taglalja.

Azt a lényegiséget, amely szerint a buddha természet mindenkiben természetesen jelen van, éppen ezért nem kell elérni ezt az állapotot, csupán meg lehet teremteni a feltételeket, hogy önmagától megjelenhessen és beragyogja az életünket és a létezésünket.

Ez a mantra az élet törvényét hordozza.

 

 

CSENRÉZI (AVALOKITESHVARA) MANTRA

 

Om Mani Padme Hum

 

Az együttérzés és könyörületesség bódhiszattvája, a történelmi Buddha tanítványa, akin keresztül az eredeti Lótusz Szútra is megnyilvánult, a nem megkülönböztető szeretet szimbóluma és alapenergiája. A hat szótag áthatja és beragyogja a jelenségvilág mind a hat létsíkját.

Ami a mantra jelentését illeti, a többi mantrához hasonlóan olyan szimbólumok és esszenciális energiák vannak belesűrítve, amelyet kibontva száz és száz oldalakat lehetne megtölteni.

 

A mantra értelmezései:

Egyik látásmód: Dicsőség a Drágakőnek a Lótuszban

Egy másik látásmód: Om: Kezdet (eredet) - Mani: Férfi - Padme: Nő - Hum: Befejezés (itt és most)

Megint kicsit másképp: Dicsőség az egyensúlyban lévő férfi-női megvilágosodott energiáknak itt és most.

 

Avalokiteshvara (tibeti nevén Csenrézi) az együttérzés bódhiszattvája. Ha az Ő mantráját ismételjük, az egyetemes jóindulat és együttérzés szándékát, energiáját küldjük az összes manifesztálódott világ minden lényének szívébe, az univerzum minden szegletébe!

 

 

SAKYAMUNI MANTRA

Om Muni Muni

Maha Muni

Sakhyamuniye

Szoha

Ez a mantra egy igazi megérkezés Buddhához, aki a tükörképe mindennek és mindenkinek.

A mantra a történelmi Gautama Sziddhárta Buddhához kapcsolódik. A Sákjamuni jelentése: a Sákja törzs bölcse.

Om: a létezés alaphangja, alaprezgése

Muni, Muni: bölcs

Maha Muni: a legnagyobb bölcs

Sakhjamuniye: Sákják bölcse

Szoha: üdvözlégy

“Om, a bölcs, a bölcs, a nagyszerű bölcs, üdvözlégy a Sákják bölcsének!”

A mantra rezgése szimbóluma annak, hogy mindannyiunkban ott rejlik a képesség, hogy megfelelő hozzáállással megteremthessük a feltételeit annak, hogy a megszabadulás és megvilágosodás megjelenhessen bennünk és beragyoghassa az életünket és a környezetünket.

A mantra Buddha-természetünk ünneplése, ami a mi isteni lényegünk, mindannyiunkban egyedi és tökéletes.

dorje 1.png

DRUM

SONG

bottom of page