top of page

AND SINGER

ÖLVEDI GÁBOR

WORLD

PERCUSSIONIST

Adatvédelmi tájékoztató

Tartalom:

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

2. Az adatkezelő

3. A kezelt személyes adatok köre, felhasználása és megőrzési ideje

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat ismerők köre

7. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8. A weboldalt üzemeltető partner és technológia

1. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

Az alábbi Adatvédelmi tájékoztatónk összefoglalja a www.olvedi-percussion.com oldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

 

Elkötelezettek vagyunk látogatóink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

2. AZ ADATKEZELŐ

 

Az adatok kezelője Ölvedi Gábor.

Elérhetőség: info@olvedi-percussion.com

Honlap: www.olvedi-percussion.com

 

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGŐRZÉSI IDEJE

 

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A weboldalon keresztül történő üzenetküldés esetén a látogató önkéntesen hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:

Kezelt adatok: név, e-mail cím

Adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás, megkeresésére való válaszolás

Adatok tárolási helye: az adatkezelő jelszóval védett számítógépén

Továbbítás harmadik fél részére: nincs

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: cél teljesüléséig

 

Cookie-k / Sütik

A sütik feladata:

- információkat gyűjtenek a látogatóról és eszközeikről;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak;

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat a sütik nem gyűjtenek. A sütik által kapott adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez használjuk fel.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.olvedi-percussion.com weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Ezen sütik hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a látogató számára. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogató személyét azonosító információkat.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A weboldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A továbbított adatok az érintett személy azonosítására nem alkalmasak.

A Google Analytics által használt sütik működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

A weboldalunk össze van kötve a Facebook-kal, így Facebook által használt sütik/cookie-k is működnek vele kapcsolatban. Ezekről további tájékoztatás a Facebook saját oldalán olvasható: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az oldalunkon ugyanakkor nem használunk olyan alkalmazást, ami a látogató nevében bejegyzéseket tenne közzé a közösségi oldalakon. 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

A látogatónak, felhasználónak lehetősége van egy adott webhelyhez tartozó, illetve egy adott időszakhoz tartozó sütik/cookie-k törlésére vagy engedélyezésére a böngészője beállításaiban. Erről további tájékoztatás itt olvasható: https://support.norton.com/sp/hu/hu/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail_1_hu_hu

Kikapcsolás esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik hiányában az oldal néhány funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

 

Technikai adatok

A személyes adatok kezelésekor olyan informatikai eszközöket használunk, melyek az adatkezelés során megőrzik:

- a titkosságot: jelszóval megvédi az információt, hogy csak az adatkezelő férhessen hozzá;

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

- a rendelkezésre állás: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

 

A személyes adatok kezelésének célja

- a felhasználóval való kapcsolattartás;

- felhasználói elégedettség tesztelése és mérése.

 

Általános adatkezelési irányelvek

A www.olvedi-percussion.com tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják az info@olvedi-percussion.com e-mail címre írva.

 

Felhívjuk a www.olvedi-percussion.com részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 

5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, ezeket is számítógépes rendszerünkben tároljuk felhasználásukig.

 

 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT ISMERŐK KÖRE

 

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, harmadik félnek nem adhatók ki.

 

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

 

7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának, hozzájárulásának jogalapjával történik.

A felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatairól tájékozódjon, adataihoz hozzáférjen, azokat maga helyesbítse, törölje, illetve kérje azok helyesbítését és törlését.

Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozásához, valamint a hozzájárulásának bármikor történő visszavonásához. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogosult tiltakozni a saját adatainak közérdekű kezelése ellen. Az adathordozáshoz való jog alapján az érintett jogosult az adatkezelőtől kikérni az adatait, hogy azokat egy másik adatkezelőhöz továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az érintett a fenti jogainak érvényesítését kérheti az info@olvedi-percussion.com e-mail címre írva – ez esetben az adatkezelő 30 napon belül köteles a változtatásokat a kérésnek megfelelően átvezetni.

 

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezése cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061 391 1400

Fax: 061 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

 

8. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

A www.olvedi-percussion.com weboldal a

Wix.com

Cím: Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

szerverein működik.

 

Az ő adatvédelmi tájékoztatójuk az alábbi címen érhető el: https://www.wix.com/about/privacy

 

 

Bármilyen kérdés esetén bizalommal forduljon hozzánk!

info@olvedi-percussion.com

 

 

Frissítve: 2018. Augusztus 19.

DRUM

SONG

bottom of page